Encyclopedoe.nl

De EncyclopeDoe is onderdeel van de Ontdekplek. De website staat vol met eenvoudige en goedkope proefjes voor kinderen en leerkrachten in het basisonderwijs. Hoe vol? Nou, op dit moment bevat de site 36372 links en 2540 literatuurverwijzingen naar proefjes en andere activiteiten op het gebied van wetenschap en techniek. De links zijn ingedeeld in 590 onderwerpen. En iedere maand komen er 300 links bij.