Excellentie in ontwikkeling: Werken met een persoonlijk leerplan

Basisschool De Walsprong in Zaltbommel werkt met het project ‘Kilalé’; wat staat voor ‘Kinderen Laten Leren’, een project dat zich richt op (hoog-)begaafde leerlingen. De werkwijze van het project is gebaseerd op de uitgangspunten van het Amerikaanse onderwijsconcept ‘One Kid at a Time’. Kern van dit concept is dat het onderwijs wordt gepersonifieerd: elke leerling ontwerpt vanuit zijn passie en interesses een persoonlijk leerplan en voert dit uit. Op basis van interviews met leerlingen, leerkrachten, de directie en ouders schetst dit document een beeld van de uitgangspunten, de aanpak en de resultaten van het project. Tot slot bevat het aanbevelingen en tips die zijn voortgekomen uit de evaluaties en de interviews.

Download