Het Bottenbeest

Het Bottenbeest is een leuke, laagdrempelige les die leerlingen de mogelijkheid geeft om te ontdekken, redeneren, te vergelijken. Dit artikel beschrijft hoe tien excellente leerlingen van de 8ste Montessori met het Bottenbeest aan de slag gaan en hoe deze leerlingen vervolgens hun kennis en ervaring delen met hun klasgenoten. Ze hielden wel wat botten over, maar dat konden ze weer verklaren, het was immers een vleeseter en dan houd je nu eenmaal botjes over…

Download