Het Lerende Brein

Het lerende brein is een boek dat beschrijft hoe we onze kinderen en tieners de beste omstandigheden kunnen bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Op aansprekende wijze en met vele verhelderende voorbeelden gaat hij in op vragen als: Hoe maken we de stap van kennis over zenuwcellen naar het onderwijs in het klaslokaal? Welke oorzaken zijn er voor problemen als dyslexie, dyscalculie en een gebrek aan concentratievermogen aan te wijzen? Waarom is de rijpheid van de hersenen van betekenis voor het gedrag van een tiener? Aan de hand van zijn eigen onderzoek en dat van anderen, laat hij zien hoe de hersenen door uiteenlopende factoren worden beïnvloed: van genen tot stress, lichamelijke inspanning, voeding, training en familierelaties.