Het water is zwaar en het bootje is ook zwaar

Dit artikel schets een beeld van enkele W&T-activiteiten zoals ervaren op de basisscholen en door de opleiders en nascholers van de PABO Hogeschool van Amsterdam. Het laat zien hoe moeilijk het is voor basisschoolleraren  om bij hun leerlingen een onderzoekende houding  en vaardigheden te ontwikkelen. En om hun leerlingen meer kennis te laten verwerven over natuurkundige verschijnselen.  Desalniettemin zitten die leraren op de goede weg!

Download