Leren experimenteren in het Kleuterlab

Kleuters zijn van nature jonge onderzoekers, die de wereld om hen heen vanuit een aangeboren nieuwsgierigheid willen ontdekken. Ze stellen vragen over wat ze zien en ervaren, maar ook over wat ze (nog) niet zien. Verwondering, nieuwsgierigheid en de drang om al handelend te ontdekken en te onderzoeken zijn onlosmakelijk verbonden met de ontwikkelingspsychologie van kleuters. Het stimuleren van deze vaardigheden leidt tot creatief denken en een groter probleemoplossend vermogen. Vanuit deze gedachtegang werken kleuters in het Kleuterlab van Stichting Sirius.

Maak kennis met het kleuterlab via onderstaande artikelen!

Kleuterlab in het BBO
De kracht van het Kleuterlab
Leerrijk in de kleuterklassen van Stichting Sirius