Logboek

Het is belangrijk bij onderzoek (en dus bij de natuuronderwijslessen) en bij het ontwerpen om terug te kunnen vinden wat je eerder hebt gedaan en gedacht. Hiervoor worden logboeken gebruikt. Het is van belang de kinderen aan te leren dat zij hun gedachten, ideeën, werktekeningen van ontwerpen of experimenten, hun planningen, waarnemingen, metingen en conclusies op een vaste manier verwerken in hun persoonlijke logboek.

Download