Neptunus

Daltonschool Neptunus beschikt over twee profiellokalen wetenschap, natuur en technologie, een daktuin met kas en digitaal weerstation. Voor alle groepen is er een leerlijn, bestaande uit zelfinstruerende opdrachten, keuzewerk ontwerpen en onderzoeken en lessen. De leerlingen beschikken over een eigen portfolio waarin ze verslag doen en evalueren. Alle activiteiten hebben we naast de kerndoelen gelegd en zo een leerlijn Wetenschap, Natuur en Technologie (WNT) opgesteld die te vinden is op www.natuurentechniek.nl Jaarlijks schrijft de stuurgroep WNT een werkplan met speer- en verbeterpunten op het gebied van WNT. De profielcoördinator is 1,5 dag per week vrij geroosterd voor WNT en de onderwijsassistent 1 dagen per week.

Eduscience

Rik Kuiper is werkzaam als coördinator Wetenschap, Natuur & Techniek (vakleerkracht) op Daltonschool Neptunus op IJburg. In 2010 heeft hij EduScience, een projectbureau gespecialiseerd in wetenschap, natuur en techniek in het basisonderwijs, opgericht. Met projecten, advies en detachering ondersteunt EduScience scholen.

Publicatie

Wetenschap, natuur en techniek verankerd in de school op Daltonschool Neptunus in Amsterdam
Door: Yolande Emmelot

Uit: Wetenschap en techniek en opbrengst gerichtwerken. Zes basisschool portretten.
Yolande Emmelot, Maartje van Daalen en Meta Krüger.
2011, Amsterdam. Kohnstamminstituut.

Hoe combineren scholen nu wetenschap en techniek en opbrengst gerichtwerken? Om hier achter te komen hebben onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van zes vindplaatsscholen uit onze regio schoolportretten gemaakt. Deze schoolportretten laten zien dat iedere school zijn eigen aanpak heeft voor opbrengstgericht werken. Dit artikel beschrijft hoe het er op de Neptunus aan toe gaat.

Wetenschap, natuur en techniek verankerd

Zie voor het totale document:

Wetenschap en techniek en opbrengstgericht werken