Niko Tinbergenschool

Op de Niko Tinbergenschool gebruiken wij resultaten van neuro-psychologisch onderzoek voor ons onderwijsaanbod. De hersenen van kinderen zijn volop in ontwikkeling en dat vraagt om onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden van dit ontwikkelende brein. Wij werken vanuit de principes van convergente differentiatie: een gemeenschappelijke start en einde van de les, en tijdens de les inspelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen; als uitgangspunt nemen we drie niveaus.

Om te komen tot een onderwijsaanbod waarin kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden tot betekenisvol onderwijs hebben we gekozen voor het concept “Kies adaptief”. De komende jaren zullen de leerkrachten deskundig gemaakt worden om een breinvriendelijk onderwijsaanbod te realiseren (BreinFijnLeren).

De vijf principes van breinvriendelijk onderwijs zijn:

  1. Zorg voor veiligheid.
  2. Zorg voor voeding van het brein (ons brein leeft op zuurstof).
  3. Sociale omgang (als kinderen elkaar uitleggen zijn meerdere gebieden van de hersenen actief en wordt  het geleerde beter verwerkt en vastgehouden).
  4. Maak gebruik van emoties (wanneer leerlingen in relatie tot een onderwerp vrolijkheid, een schok of angst ervaren, beklijft de stof langer).
  5. Informatieverwerkingsprocessen (het brein zoekt naar nieuwigheid, voorspelbaarheid, feedback en betekenis)

Techniek op school

Wie maakt de langste knikkerbaan? (Groepswerk)
– Als basis een bouwwerk van gevouwen stroken – Vlecht daar een knikkerbaan door heen.
– Welke knikker is het langst onderweg?
– Kan ook aan een prikbord of aan een raam m.b.v. papieren gootjes of kokertjes.