OBS Torenven

Wij creëren op de Torenven een veilige leersituatie waarbij wij kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en bij het oplossen van problemen. Wij gaan hierbij uit van de principes van het adaptief onderwijs. In de midden – en bovenbouw werken wij veel met dag- en weektaken. Bovendien dagen wij onze leerlingen uit om met elkaar samen te werken. Dit concept passen wij in binnen een duidelijke structuur van werkafspraken, instructie en werkverzorging.

Techniek
Wij zijn er van overtuigt dat je techniek niet leert uit boeken, techniek leer je door te doen. Daarbij is het van belang, dat het proces van ontwerpen, maken, gebruiken  en evalueren in de gaten wordt gehouden, hetgeen wij op de Torenven toepassen. Wij bieden Wetenschap & Techniek aan de kinderen van groep 1 t/m 8 , middels:

  • integratie in het totale onderwijsaanbod
  • deelname aan het regionale en landelijk techniektoernooi
  • tijdens  kooklessen
  • excursies en gastlessen van bedrijven
  • jaarlijks bezoek van een techniekcoach aan de groepen 5 t/m 8
  • thema’s bij de kleuters

Op deze manier komt techniek bij ons tot leven en leggen wij de basis voor een  onderzoekende leerhouding bij de leerlingen. Bovendien ontwikkelen leerlingen, die theoretisch minder uit de voeten kunnen, maar praktisch wel, een sterker zelfvertrouwen.