Onderzoek op de basisschool?!

Het artikel gaat in op het onderzoek van Lotte en Romeo uit groep 7a van de 8ste Montessori Amsterdam. De onderzoeksvraag: Kun je met suiker strooien als het glad is? In de schoolkrant hebben zij hun bevindingen gepubliceerd. Lotte en Romeo hebben om deze onderzoeksvraag te beantwoorden echt onderzoek uitgevoerd. Onderzoek waarin ze allerlei moeilijkheden tegen kwamen, zijpaden bewandelden en waarin zij alle aspecten hebben verkend. Lotte vertelt: “Want onderzoeken is…zeg maar…als je bij één ding komt, dan heb je dat onderzocht, maar dan is er nog iets dat je weer verder wil gaan.”

Download