Onderzoekend leren, de nieuwsgierige docent

Jonge kinderen beschikken over een onbevangen nieuwsgierigheid om de wereld om hen heen te ontdekken. Hoe komt het nou dat de eens zo actief lerende kinderen aan het einde van de basisschool passief zijn geworden? En in hoeverre houdt het onderwijs rekening met het stimuleren en ontwikkelen van het probleemoplossend handelen en de onderzoekende houding? Krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun talenten op het terrein van wetenschap en techniek voldoende te ontplooien? Dit artikel gaat in op de vraag of de indeling in ‘schoolvakken’, het lesrooster, curriculum e.d. belemmerend zijn voor leerkrachten en opleiders om onbevangen problemen met een vakoverstijgend karakter aan te pakken.

Download