Over ‘Brein & leren’ in relatie tot onderwijsontwikkeling

In dit artikel geeft Jelle Jolles aan de hand van een voorbeeld aan dat er grote individuele variabiliteit die bestaat in de cognitieve ontwikkeling. Deze hangt zelf weer samen met individuele patronen in hersenontwikkeling. En die ontwikkeling blijkt veel langer door te lopen dan men tot nu toe dacht, en wel tot ruim na het 20e levensjaar.

Download