Pittigeplustorens.nl

De pittige Plus Torens daagt de excellente leerling uit te werken met  hoofd, hart én handen. De felgekleurde torens bevatten onderwerpen variërend van taal tot techniek en van kunst tot organisatie. Werken met deze torens stimuleert bij talentvolle leerlingen de creativiteit, motivatie en het divergente denken. Maar ook het samenwerken, onderzoek en ontwerp, plannen, maken en presenteren.