Poseidon

Vanuit de structuur van het daltononderwijs, zetten wij onze methodes, talenten en competenties in. Onze leerkrachten differentiëren op meerdere niveaus, waarbij ieder kind uitgedaagd wordt om zijn talenten en vaardigheden te vergroten. Ons schoolprofiel is ‘nieuwe media’. In het schooljaar 2014-2015 zijn wij gestart met het invoeren van een leerlijn programmeren. In het schooljaar 2014-2015 gaan wij 3D printen met leerlingen.

AMOS unIQ
Vanaf schooljaar 2012/2013 bieden wij daarnaast voltijds onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen: AMOS unIQ. Een aanbod dat goed aansluit bij ons onderwijsconcept. Een plek voor kinderen met een hoger leervermogen om zich te ontwikkelen in een tempo dat bij hen past. Onderzoekend en ontwerpend leren gaat verder dan wetenschap en technologie. Deze, relatief nieuwe didactische ontwikkeling, die aantoonbaar bijdraagt aan 21st century skills, vraagt om ander kennis en vaardigheden.

In de AMOS unIQ groepen wordt gewerkt vanuit het zogenaamde ‘top down’ principe met als doel om aan te sluiten bij hoe hoogbegaafde leerlingen in de regel denken en om de zogenaamde ‘hogere denkvaardigheden’ te ontwikkelen volgens het principe van de ‘taxonomie van Bloom’. Op de Poseidon willen wij deze werkwijze verder gaan versterken in de HB groepen en gaan invoeren in de reguliere groepen zodat alle leerlingen in staat zijn op dat niveau te kunnen excelleren. Hierbij wordt een directe koppeling gemaakt met ons schoolprofiel ‘nieuwe media’.