Regenboog wereldkist

Voor de middenbouw heeft Leskracht alle kerndoelen van wereldoriëntatie en taal ondergebracht op websites, die voor kinderen veilig zijn. Op deze websites staat een schat aan informatie binnen de domeinen ‘Natuur & Techniek’, ‘Mens & Samenleving’, ‘Ruimte’ en ‘Tijd’.