RKBS Bernardus van Bockxmeer School

Een school van nu, kijkend naar de wereld van morgen

De BvB is een moderne katholieke school in de wereld van nu, kijkend naar de wereld van morgen. Een veilige leeromgeving met een open, informeel karakter waar iedereen er toe doet en uniek is met respect voor de ander. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Wij zijn een school waar leerlingen in een gezonde en uitdagende leeromgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen.

De focus is gericht op het ontwikkelen van talent en leerrendement. Binnen een innovatieve en professionele cultuur leiden wij leerlingen op tot wereldburger van morgen. Wij creëren een uitdagende leeromgeving met betekenisvolle activiteiten binnen en buiten de school. We stimuleren kinderen om nieuwsgierig, expressief en creatief te zijn. Op de Bernardus van Bockxmeerschool kan ieder kind zich maximaal ontplooien en is er volop ruimte voor het ontwikkelen van je unieke talenten.

Wij bieden op alle niveaus uitdagend onderwijs, zodat ieder kind optimaal tot z’n recht komt. Kinderen doorlopen in een doorgaande lijn het onderwijs waarbij wij rekening houden met de individuele behoeften en talenten. Om te groeien op sociaal emotioneel gebied zorgen we ervoor dat successen en teleurstellingen waardevolle leerervaringen zijn. Reflecteren en meningsvorming vinden we belangrijke vaardigheden. Wij werken op onze school met de Techniektorens en wij hebben een aantal jaar mogen fungeren als Deltaschool. Op de Bvb leer je een wereldburger te zijn.