Schoolbestuur Agora

PLG’s
Bij Agora werken wij op veel terreinen samen in Professionele Leergemeenschappen, de PLG’s. Binnen PLG organiseren we professionele ontmoetingen waarbij specialisten op een bepaald terrein samenwerken en samen leren. De vraagstukken die een PLG aan de orde stelt, vinden we in de dagelijkse praktijk; daar waar de professional in het werk tegenaan loopt. Met andere specialisten zoeken we naar oplossingen voor dit vraagstuk, zodat anderen daarvan kunnen leren en deze oplossingen kunnen inzetten in de dagelijkse onderwijspraktijk. De kennis die op deze manier tot stand komt wordt ook gedeeld buiten de PLG en buiten Agora.

Plg Wetenschap, Techniek, Talent en Ondernemend leren
De plg Wetenschap, Techniek, Talent en Ondernemend leren bestaat uit een binnenkring van 5 personen die de bijeenkomsten met de buitenkring (20 leerkrachten) voorbereiden. Als laatste activiteit is er een Agora Filmfestival georganiseerd.

Het 1e Agora Filmfestival 2012
In de PLG WTT/OL (Wetenschap, Techniek en Talent/ Ondernemend leren) is aan de deelnemers gevraagd een filmpje te maken van niet langer dan 5 minuten. Het filmpje moest gaan over techniek, dat kon de techniek van het film maken zijn, maar ook over een les techniek i.c.m. de Kinderboekenweek. Zeven scholen hebben een filmpje ingestuurd. Op 1 november is tijdens het filmfestival op De Golfbreker het winnende filmpje gekozen. Deelnemers kregen alle filmpjes te zien en konden een stem uitbrengen. De vakjury Piet Conijn en Truus van Pinxteren kozen het filmpje van De Piramide als winnaar. Leerkracht Marjolein Fray heeft met haar groep een filmpje gemaakt over het prentenboek ‘Raai is boos’ en heeft daar technieklessen in verwerkt. De uitreiking ging gepaard met een optreden van Allessandro (junior songfestival), theatergroep Margo Hondema, filmacteur Teun Stokkel. Het enthousiasme en de resultaten zijn aanleiding om volgend jaar opnieuw een filmfestival te organiseren.

De winnende film