Schooltv.nl

Op de website van Schooltv-beeldbank staan meer dan 3000 korte clips, waaronder 870 over Natuur & Techniek. Via een overzichtelijk zoeksysteem zijn de filmpjes te vinden. Bij het filmpje staat voor welke groep het geschikt is, de lengte, de waardering, de letterlijke tekst en zijn er werkbladen te downloaden.