Spiegels

‘Spiegels’ laat zien dat natuur & techniek heel leuk is en dat het heel goed is te doen met jonge kinderen. Kinderen zijn sowieso al bezig de wereld om hen heen te ontdekken. In deze lessen wordt een omgeving gecreëerd die hen daarin stimuleert. De bedoeling is dan ook de kinderen zo veel mogelijk zelf te laten uitzoeken hoe het zit en niet te veel uit te leggen. Met dit nascholingsmateriaal leren leraren enkele basisbegrippen over licht, zoals rechtlijnige voortplanting, oneindige voortplanting (sterren), terugkaatsing van papier en spiegels en lichtintensiteit. Daarnaast maken leraren kennis met W&T activiteiten voor groep 1 – 4 en doen ze ervaring op met het operationaliseren van onderzoeksvragen, het opzetten van experimenten en het voorspellen van het resultaat ervan.

Download