St.Wulfram

We hebben op de St. Wulfram een rijke ervaring ten aanzien van W&T. Sinds jaar en dag maakt techniek deel uit van de creamiddagen voor groep 5 t/m 8 op onze school. Iedere vrijdagmiddag werkt er een groepje leerlingen aan een constructieve opdracht, waarbij technische oplossingen voor problemen moeten worden gevonden. Door deelname aan het VTB hebben we onze expertise verdiept. Sindsdien werken kinderen dagelijks met opdrachten op gebied van W&T. De techniekcoach was bij ons een vertrouwd persoon. Hij heeft zijn deskundigheid overgedragen aan onze leerkrachten die nu zelf de ochtenden met het VBTAmateriaal van de techniekcoach leiden. In ons OGO onderwijs doen de kinderen onderzoek en worden geprikkeld om hun eigen talenten te gebruiken. De kinderen zijn nieuwsgierig en komen met vragen. Zij proberen antwoorden te vinden en zetten ook experimenten op om antwoorden op hun vragen te vinden. Onze W&T-coördinator coördineert de activiteiten op de school en leidt ook het netwerk van de Gouwscholen. Gezamenlijk proberen we het W&T onderwijs verder te ontwikkelen.

Artikel
Techniekcoördinator Wim de Haan van de St. Wulfram gaat in dit artikel in op wat Wetenschap en Techniek nu precies is, waarom het zo belangrijk is en wat er binnen het netwerk allemaal georganiseerd wordt op dit vlak.

De Gouw: Wetenschap & Techniek

W&T  onderzoekjes op basisschool St. Wulfram
Op St. Wulfram zijn we in alle groepen bezig met thema’s rond W&T. In groep 8 zijn we bezig geweest met het thema ‘Uitvinders en hun uitvindingen’. Dit thema levert veel interessante onderzoeken op.

De uitvinding van het kompas
Groep 8 heeft de eigenschappen van magneten onderzocht. Er werd ontdekt dat noord- en zuidpolen elkaar aantrekken en dat noord – en noord-  of zuid- en zuidpolen elkaar afstoten. Uiteindelijk leidde dit tot de uitvinding door de leerlingen van het kompas.

Onderzoek naar de uitvinding van het kompas:

Brugconstructies
Naar aanleiding van de eerste aflevering van de Mystrix (schooltv) zijn we aan de slag gegaan met het thema brugconstructies. De TV uitzending: Mo, Nicky, Jonathan en Jasper bezoeken de open dag van het Leidsche Brouwer College. Daar schijnt een vreemd figuur, Mystrix, rond te waren. Via een ouderwets natuurkundelokaal lokt hij hen een andere dimensie van ruimte en tijd in. Via verrassende verbindingen komen ze bij een gapend gat waar ze zelf een brug overheen moeten bouwen. Hoe doe je dat? Vooral  als de palen korter zijn dan de overbrugging die gemaakt moet worden. Lastig probleem!

De leerlingen van groep 8 zijn zelf aan de slag gegaan en hebben geprobeerd een brug te bouwen. Welke constructie is stevig genoeg om een auto over heen te laten rijden? Daar is flink mee geëxperimenteerd. Ook is de brug zoals Leonardo da Vinci ooit bedacht heeft nagebouwd.

Groep 8 heeft via een experiment proberen te bewijzen dat lucht een gewicht heeft. Het bewijs werd geleverd met een lat, 2 ballonnen, een paar knijpers en een touwtje. Dit onderzoekje is een onderdeel van lessen over luchtdruk en we werken hiermee naar de uitvinding van de barometer.