Techniek: Leren door doen

In dit boek wordt techniek niet als een afzonderlijk vak benaderd maar als een integraal onderdeel van het totale onderwijsaanbod. Centraal staat de didactiek van praktisch ‘leren over, met en door techniek’. Het boek biedt talrijke aanknopingspunten om aan te sluiten bij de technische ervaringen van kinderen. Een goede leerkracht roept echter ook zelf nieuwe, technische ervaringen op en ontwikkelt die samen met de kinderen tot nieuwe kennis. Ook daarvoor biedt dit boek een schat aan mogelijkheden. Tot slot bevat het boek een overzicht van beschikbare bronnen, zoals leskisten, bronnenboeken, kinderliteratuur en constructiematerialen. Het taalgebruik in dit fraai uitgevoerde leerboek is uitdagend en prettig leesbaar, mede door de vele praktijkverhalen in de gearceerde tekstdelen en de begeleidende praktijkfoto’s.