Techniektorens.nl

De Techniek Torens zijn drie opvallende en vrolijk gekleurde kasten, in de vorm van een kasteel, waarin alle materialen, leskisten en lesbeschrijvingen zijn opgeborgen voor ten minste 80 technieklessen voor groep 1 tot en met groep 8 van de basisschool. De drie afzonderlijke torens (de Onderbouw Toren, de Middenbouw Toren en de Bovenbouw Toren) zijn verrijdbaar en kunnen dus los van elkaar worden ingezet in de school. Op de website is er ook informatie over het Klokhuis lespakket te vinden.