Technochallenge.nl

Techno Challenge slaat een brug tussen de theorie op school en de praktijk in de samenleving. Doel van de Techno Challenge is het interesseren van jongeren voor techniek, wetenschap, cultuur, open innovatie en het prikkelen van de ondernemersgeest. Op de website staat veel uitdagend lesmateriaal om op een eenvoudig en leuke manier te werken met techniek. Elke les bestaat uit een lesbrief en een werkblad. In de lesbrief staat naast praktische informatie ook wetenswaardige achtergrondinformatie over het onderwerp en door de verwijzing naar bronnenplaatsen ze het onderwerp in een bredere context.