tule.slo.nl

Deze website bevat de kerndoelen en daar aan gekoppeld de leerlijnen van de leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, Rekenen/Wiskunde, Orientatie op jezelf en de wereld/ Techniek, Kunstzinnige orientatie en Bewegingsonderwijs.