UPvA Vraagverheldering

Dit materiaal is ontwikkeld en uitgeprobeerd met schooldirecteuren door de Universitaire Pabo van Amsterdam. Het betreft materiaal van een workshop, bedoeld voor de ondersteuning van directies van scholen bij het formuleren van vragen die door studenten kunnen worden onderzocht. Studenten doen als onderdeel van hun opleiding onderzoek op de basisschool. Het uitgangspunt en de wens van beide opleidingen is dat de onderzoeken die studenten uitvoeren zoveel mogelijk aansluit bij de behoeftes van de school. De behoeftes kunnen voortkomen uit ontwikkelen op de school, het schoolplan of externe ontwikkelingen zoals regelgeving vanuit de overheid. Het is de bedoeling dat het onderzoek dat studenten uitvoeren op de school past binnen de schoolontwikkeling en dat de school de regie houdt en het onderzoek onderdeel laat zijn van een meerjarig ontwikkeltraject.

Download