Van leertheorie naar onderwijspraktijk

Vragen als: ‘Hoe kan ik leerlingen een bepaald gedrag aan- of afleren?’ of ‘Hoe kunnen leerlingen het best begrippen leren of feiten onthouden?’, worden op heldere wijze in dit boek beantwoord. De antwoorden worden theoretisch onderbouwd en geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Ook wordt er binnen diverse hoofdstukken expliciet ingegaan op onderzoeksresultaten uit de hersenwetenschap die van belang zijn voor leren en onderwijzen.