Verleiden tot leerzame gesprekken

Gesprekken tussen leerlingen waarvan veel geleerd kan worden, vinden niet vanzelfsprekend plaats. Een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding is nodig om kinderen tot een leerzaam gesprek te verleiden. De auteurs gaan in dit artikel in op verschillende manieren om dit voor elkaar te krijgen. Zij geven aansprekende voorbeelden van hoe verschillende opdrachten verschillende type gesprekken uitlokken tussen kinderen.

Download