Voorbereiding op Lesgeven in Wetenschap en Techniek op de Basisschool

Dit verslag is een referentiekader voor de Pabo’s die zijn aangesloten bij het EWT om de eigen W&T curricula kritisch te bekijken en te versterken. Daarnaast bevat het document een visie op het vak W&T in de basisschool, beschrijft het welke kennis en vaardigheden nodig zijn om basisschool W&T verantwoord te geven en geeft het een visie en richtlijnen voor W&T vak en vakdidactiek op de Pabo.

Download