Vroeg beginnen met beta’s kweken

Natuurkundeles aan kleuters? Je kunt je er niet vroeg genoeg mee beginnen. Helemaal niet nu Nederland kampt met een bètatekort. Onderwijsinstellingen bundelen hun krachten om de bètaonderwerpen weer populair te maken.

Download