Wetenschap en techniek en opbrengst gerichtwerken. Zes basisschool portretten.

Hoe combineren scholen nu wetenschap en techniek en opbrengst gerichtwerken? Om hier achter te komen hebben onderzoekers van het Kohnstamm Instituut van zes vindplaatsscholen uit onze regio schoolportretten gemaakt. Deze schoolportretten laten zien dat iedere school zijn eigen aanpak heeft voor opbrengstgericht werken. Soms heeft de manier van werken bij W&T het opbrengstgericht werken bevorderd, soms is het eerder andersom en hebben analyses ertoe geleid om W&T in te voeren.

Download