Wetenschap en techniek. IJkpunten voor een domein in ontwikkeling

Vanuit de ogen van kinderen neemt de auteur je mee aan de hand door een dag. Wat ervaart een kind van wetenschap en techniek wanneer het wakker wordt, gaat ontbijten, naar school fietst, in de zandbak speelt, de musical voorbereidt, op zoek gaat naar oma of televisie kijkt? Welke vragen kun jij aan kinderen stellen? Wat prikkelt hun nieuwsgierigheid, daagt hen uit talenten te ontwikkelen en tot kennis te komen? Op originele wijze beschrijft dit boek wat het betekent wanneer je als leraar je aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Want als je als leraar start in een context die voor kinderen betekenisvol is, doen ze ervaringen op met al hun zintuigen en krijgen ze steeds meer grip op en van de natuurlijke wereld.

Download