Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Typisch Nederlands, Elkaar begrijpen en Het Oog zijn de drie nieuwe thema’s die centraal staan in het vijfde boek van de reeks ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in’. In boek vier en vijf is er voor gekozen de activiteiten concreet en in detail te beschrijven, zodat ze nog makkelijker zijn uit te voeren in de klas. Ook sluiten we met deze boeken beter aan bij het verschil in ervaring tussen leraren die voor het eerst kennismaken met onderzoekend leren en leraren die al gewend zijn om de eigen vragen van leerlingen als uitgangspunt te nemen voor een onderzoek. Dit doen we door uit te gaan van een groeimodel van onderzoekend leren. Op de website staan de bij de activiteiten horende materialen.