Wetenschappelijke doorbraken de klas in!

Het boek ‘Wetenschappelijke doorbraken de klas in! Angst, Grafeen en Denkbeelden over het begin’ van het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit, biedt inspiratie en concrete handvatten aan leraren om zelf met wetenschap in de klas aan de slag te gaan. Drie wetenschappelijke doorbraken van de Radboud Universiteit Nijmegen over ‘Angst’, ‘Grafeen’ en ‘Denkbeelden over het begin’ vormen de leidende thema’s in het boek, geschreven vanuit de didactiek van onderzoekend leren. Hierbij leren kinderen vanuit hun eigen vragen een onderzoek opzetten en uitvoeren. In het boek geven pabo-studenten en leraren een beschrijving van de ondernomen onderzoeksactiviteiten en tips hoe deze het beste vorm te geven. Het boek bevat foto’s van de activiteiten en beschrijvingen van gevoerde discussies in de klas. Ter ondersteuning is per stap van onderzoekend leren een videofragment op de bijbehorende DVD beschikbaar. Deze videofragmenten tonen de (onderzoeks)activiteiten, interviews met pabo-studenten en leraren, en komen leerlingen aan het woord.