Twente Academy Young Challenge inspireert

Zaboekie Magazine

In november 2014 heeft de Universiteit Twente de eerste editie van het Zaboekie magazine uitgereikt aan André Kuipers. Inmiddels heeft dit magazine al vele basisscholen, pabo’s en kinderen bereikt. In Zaboekie stellen zij een W&T gerelateerd thema centraal, dat zij vanuit verschillende invalshoeken belichten. Die brede aanpak is belangrijk zodat je kinderen kunt leren dat je altijd vanuit meerdere kanten naar iets kunt kijken. Ook dient Zaboekie als voorbeeld en inspiratiemateriaal voor leerkrachten om wetenschap en technologie op een thematische en vakoverstijgende manier in de les te integreren.

Twente Academy Young Challenge

Om leerkrachten nog meer te enthousiasmeren voor deze thematische, vakoverstijgende manier van werken heeft de Universiteit Twente met financiële steun van het Platform Bèta Techniek de Twente Academy Young Challenge opgezet. Met deze Challenge worden leerkrachten en leerlingen uitgedaagd om zelf een breed, multidisciplinair thema bij de kop te pakken en vanuit verschillende invalshoeken uit te werken. Door de Challenge uit te voeren, kunnen leerkrachten op een laagdrempelige manier kennismaken met deze manier van werken. Het Zaboekie magazine dient daarbij als voorbeeld van hoe je zoiets aan kan pakken.

Website ter ondersteuning

Ter ondersteuning bij de Twente Academy Young Challenge is een website ontwikkeld. Deze website staat boordevol inspiratie en ondersteunings- en verdiepingsmateriaal over onderzoekend leren voor leerkrachten, zoals een tijdlijn, filmpjes, werkbladen en achtergrondartikelen.

Ervaringen zeer succesvol

Dat de TAY Challenge het begin kan zijn van een veranderende houding van leerkrachten ten opzichte van het leren van kinderen, bewijzen de scholen die tot op heden hebben meegedaan. De meesten van hen hebben namelijk niet alleen in het tijdsbestek van een week, een maand of een kwartaal de Challenge uitgevoerd. Voor velen vormde de Challenge ook een opstap naar een nieuwe manier van lesgeven, met meer ruimte voor onderzoekend leren en de nieuwsgierigheid van de leerlingen. Zo is basisschool Alfonsus begonnen met een professionaliseringstraject op het gebied van W&T en organiseert IBS de Eschmarke studiemiddagen voor haar team, waarin wordt gekeken hoe het thematisch werken vakoverstijgend kan worden ingepast in het eigen curriculum. De Prins Mauritsschool heeft zelfs de methodes voor de zaakvakken ingeruild voor het thematisch onderzoekend leren! Ter inspiratie worden de inzendingen van scholen voor de Challenge op de website opgenomen, om zo andere scholen weer op ideeën te brengen.

Kijk op de website wat de Twente Academy Young Challenge voor uw school kan betekenen.