Je kunt niet worden wat je niet kunt zien

Om voor een toekomst in techniek te kunnen kiezen is het belangrijk dat meisjes zich een voorstelling van technische beroepen kunnen maken. Daarbij is de inzet van rolmodellen in het primair- en het voorgezet onderwijs belangrijk.

VHTO brengt meisjes tijdens gastlessen in contact met vrouwelijke technische professionals. Op deze manier kunnen meisjes zich identificeren met de verhalen van deze rolmodellen en uit onderzoek blijkt dat dat juist helpt om te kiezen voor techniek. Maar hoe doen zij dit Corona-proof online? De afgelopen periode is VHTO hard bezig geweest om hun activiteiten online vorm te geven. Ze zijn blij om te melden dat de online gastlessen met scholen goed zijn ontvangen en zij meisjes kunnen blijven laten zien wat voor mogelijkheden er voor hun in de techniek liggen..