Kick-off Spectrumbox

Op 21 september vindt de kick-off van de Spectrumbox voor groep 5,6,7 en 8 plaats. Spectrumbox is de grote broer van de Regenboog Wereldkist, een manier van werken op het gebied van “oriëntatie op jezelf en de wereld” en “mondeling en schriftelijk taalonderwijs”. Het onderwijskundig product is een leidraad voor het onderzoeken van vraagstukken en het ontwerpen en maken van opdrachten, die door de kinderen zelf geformuleerd of gekozen worden.

Spectrumbox creëert een gestructureerd en interactief onderwijsaanbod voor de kinderen én de leerkracht. De klas verandert telkens in een interessante leeromgeving met wisselende onderwerpen en activiteiten. De kinderen beschikken over een internetomgeving met pakkende animatie-instructies, online bibliotheken en gereedschappen inclusief een digitaal portfolio. De leerkracht bepaalt de leerdoelen en beïnvloedt voortdurend het groepsproces en het vergaren van informatie. De leerkracht stemt het moment van informatieoverdracht af op de leervragen en de ontvankelijkheid van de kinderen, daarbij rekening houdend met de verschillende leerstijlen van kinderen.

Bekijk de trailer en ervaar zelf wat kinderen beleven:

The YouTube ID of yz4QABI4-dcamp;feature=youtu.be is invalid.

Kom ook naar de kick-off en val van de ene verbazing in de andere. Ontvangst is vanaf 15.30 uur en het programma start om 16.00 uur. Als gastspreker geeft Erno Mijland een lezing over de impact van de nieuwe technologie op leven en leren.
In verband met de catering graag vooraf aanmelden via info@leskracht.nl