Kiezen voor Technologie

Actieplan Wetenschap en Technologie voor het primair en voortgezet onderwijs

Zowel vanuit het ontwikkelperspectief van de kinderen als vanuit het perspectief van de Nederlandse economie is meer aandacht voor wetenschap en technologie in het funderend onderwijs gewenst. De aandacht voor wetenschap en technologie in het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren gelukkig al zichtbaar toegenomen. Daar is door veel partijen hard aan gewerkt, op de eerste plaats door scholen zelf, maar ook door pabo’s , universiteiten, overheden, schoolbegeleidingsdiensten en ondersteuners, bedrijven enzovoort.

Dit actieplan Kiezen voor Technologie richt zich op de stimulering van wetenschap en technologie (W&T) in het primair en voortgezet onderwijs. We schetsen hierin een beeld van de richting die we in willen slaan en we zetten concrete actiepunten uiteen. Leidraad voor dit plan zijn de ambities uit het Techniekpact 2020. Wat willen we in 2015 bereiken en hoe willen we dat doen?

Download hier het actieplan