Innovatiesubsidie goed besteed voor het klimaat

In mei 2015 hebben de scholen in regio Gooi-NW (Bussum – Huizen) een innovatiesubsidie aangevraagd bij het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland. Doel van de subsidie was om samen met de Noordpoolacademie een innovatief project te starten om het klimaat te verbeteren. Nu, bijna een jaar later, blikken ze met een prachtige film terug op dit project dat zij dankzij de toegekende innovatiesubsidie hebben kunnen uitvoeren.

De Noordpoolacademie

De Noordpoolacademie is een event voor onderzoekend en ontwerpend leren (OOL) en verbindt 7 PO scholen en 2 VO scholen (met 7 schoolbesturen) in de regio. De Noordpoolacademie laat tieners van 10-17 jaar hun eigen acties voor een betere leefomgeving ontwerpen, onderzoeken en realiseren in een betekenisvolle en reële context. De Noordpoolacademie is een initiatief van stichting Oikos in samenwerking met Bernice Notenboom en wordt ondersteund door De Begaafden Wijzer. Het betrekt ouders, bedrijven en bewoners uit de regio bij de resultaten van het vernieuwende onderwijs.

Doelstelling project

Zo’n 140 leerlingen van bovenbouw PO en 100 leerlingen uit het VO onderwijs (2e klas) hebben hun ontwerp- en onderzoekvaardigheden ingezet voor het ontwikkelen en realiseren van duurzame projecten in hun eigen school- en buurtomgeving. 40 5 VWO leerling waren ook betrokken en waren daarmee ook rolmodel. Alle leerlingen zetten hun talenten in en kregen de ervaring wat het is om wetenschap en technologie in te zetten en om change agent voor een duurzame wereld te zijn. Het versterkte de professionele band tussen scholen en het contact tussen leerlingen van verschillende leeftijden en het bevorderde de zichtbaarheid van OOL in de regio.

Film

Bekijkt u onderstaande film om het verslag van dit project te zien.