Wat kun je als school doen om ouders meer betrokken te krijgen?

“Geef ouders een actieve rol bij talentontwikkeling en laat ze hun eigen talenten inzetten om te helpen.”
“Geef ouders uitleg over wat talentontwikkeling is en hoe dat vormgegeven wordt op school.”

Dit zijn twee van de vijf aanbevelingen die uit het onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij Talentontwikkeling. Talent in Zicht voerde eerder dit jaar onderzoek uit met de centrale vraag: Hoe kunnen ouders meer betrokken raken bij de talentontwikkeling van hun kind?

Wat is talentontwikkeling?

Talentontwikkeling is het ontdekken van én het investeren in de talenten van mensen. Wanneer we kijken naar de talentontwikkeling in het basisonderwijs, herkennen we vaak twee verschillende stromingen. De eerste stroming is vooral gericht op de cognitief getalenteerde kinderen, waarbij de focus ligt op het bieden van meer uitdaging en variatie in aanvulling op het reguliere leeraanbod. De andere stroming gaat uit van de gedachte dat ieder kind een eigen talent bezit dat ontdekt en gestimuleerd moet worden.

Wat is ouderbetrokkenheid?

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. De laatstgenoemde betreft hand-en-span-diensten waarmee de ouder de school op een praktische manier helpt. Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun eigen kind, thuis en op school. Ouderbetrokkenheid draagt positief bij aan de (talent)ontwikkeling van kinderen, betrokkenheid van ouders bij de talentontwikkeling van kinderen heeft het meest effect als dit thuis gebeurt.

Welke motiverende – en belemmerende factoren spelen een rol?

De factoren die het meest motiverend werken voor de betrokkenheid van ouders bij de talentontwikkeling van hun kind, zijn factoren die betrekking hebben op de intrinsieke motivatie van de ouders om betrokken te raken. Zo vinden ouders dat talentontwikkeling bij de verantwoordelijkheid als ouder/verzorger hoort, hechten ouders veel belang aan de opleiding van hun kind(eren) en ze vinden hun eigen betrokkenheid bij de talentontwikkeling in het belang van het kind.

Bij belemmerende factoren voor ouders om betrokken te raken bij talentontwikkeling is ‘gebrek aan tijd’ de vaakst genoemde belemmering. Daarnaast geven ouders aan dat ze niet weten hoe ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun kind. Ten slotte belemmert het ouders om betrokken te raken bij talentontwikkeling wanneer de school alleen contact zoekt wanneer het niet goed gaat met hun kind(eren).

Wat kunnen scholen doen om ouders meer betrokken te maken bij talentontwikkeling?

Op basis van ons onderzoek heeft Talent in Zicht vijf aanbevelingen met praktische handvatten opgesteld die scholen kunnen helpen om ouders meer betrokken te maken bij talentontwikkeling:

Aanbeveling 1: Bepaal als school een heldere visie en beleid omtrent talentontwikkeling en ouderbetrokkenheid en betrek het team en de ouders bij dit proces.
Aanbeveling 2: Geef ouders een actieve rol bij talentontwikkeling en laat ze hun eigen talenten inzetten om te helpen.
Aanbeveling 3: Zet actief in op communicatie met ouders.
Aanbeveling 4: Geef ouders uitleg over wat talentontwikkeling is en hoe dat vormgegeven wordt op school.
Aanbeveling 5: Ondersteun ouders bij de talentontwikkeling van hun kind.

In het rapport worden de aanbevelingen verder uitgelegd en staan voorbeelden hoe u dit als school concreet kunt aanpakken. Lees hier het volledige rapport: Rapportage ouderbetrokkenheid bij talentontwikkeling.

Bron: Talent in Zicht