Landelijk curriculum – Geef uw input!

De negen ontwikkelteams werken hard aan de bouwstenen per leergebied. Inmiddels zijn de eerste conceptbouwstenen zijn gereed, maar voor de uitwerking ervan is uw input van belang. Uw input zal worden meegenomen tijdens de eerstvolgende ontwikkelsessie die in februari zal plaatsvinden. Het is daarom van belang dat u voor 27 januari aanstaande uw input geeft. 

Voor het geven van uw input of meer informatie over het landelijk curriculum gaat u naar: curriculum.nu.