Lessenserie Communicatie – Museum van de 20e eeuw

Een mooie samenwerking tussen museum, school en OBD Noordwest. 

Leerlingen van nu moeten steeds meer zelf ontdekken. Ze kunnen iets opzoeken op Internet, in boeken maar ook in het museum. En ze moeten ook meer weten over technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze lessenserie geeft u handreikingen om vorm en inhoud te geven aan onderzoekend en ontwerpend leren. Verschillende vormen van onderzoek worden gecombineerd. De kinderen leren onderzoek te doen door bronnen op internet of boeken te raadplegen, ze leren een praktijkonderzoek uit te voeren en gaan een ontwerp maken. Deze lessenserie is geschreven voor kinderen uit groep 7 en 8. Per les is een tijdsduur vermeld. Dit is een indicatie. U bent vrij om hier langer of korter de tijd voor te nemen. Eén van de lessen bestaat uit het museumbezoek.

In het museum gaan de kinderen hun vooronderzoek, dat gedaan is in een van de voorgaande lessen, controleren en afronden. Dat doen zij op basis van een opzet, lijst of vragen die zij ter voorbereiding hebben gemaakt. De tentoonstelling en de educatief medewerkers van het museum dienen als bron.

U vindt het materiaal hier.