Managers bezoeken scholen van Agora

Als het gaat om “Continu Verbeteren” dan kunnen onderwijs en bedrijfsleven veel van elkaar leren. In het kader daarvan zijn deze maand drie scholen van Agora, te weten WormerWieken, Saenparel en Paus Joannes, bezocht door managers van Douwe Egberts en Sara Lee en de Lean Consultancy Group van ProRail. Tijdens het bezoek bezochten de managers de klassen, bekeken het gebruik van de datamuren, de manier waarop kinderen als eigenaar betrokken worden bij het volgen van hun resultaten en beken zij de portfolio’s van de leerlingen. Verder gingen zij in gesprek met de leerkrachten en de directies van de scholen.

Eén van deze managers is Lean/Sigma manager Dewi Lou. Naast haar werk in het bedrijfsleven is Lou ook actief in het onderwijs. Als partner in Klasse.Pro werkt zij als adviseur bij verbetertrajecten in het onderwijs. De verbinding tussen Lou en Agora werd gelegd toen zij een week meeliep in het train-de-trainer traject met de Amerikaanse onderwijsdeskundige dr. Jay Marino bij Agora.

Agora bestuurder Rien Spies heeft onder leiding van Lou eind vorig jaar met een groep onderwijsbestuurders uit het land een bezoek gebracht aan Douwe Egberts. Daar werd vooral gekeken naar de wijze waarop het continu verbeteren van processen, het monitoren daarvan en met name het betrekken van de medewerkers hierbij. De bestuurders zagen hierbij veel overeenkomsten met het onderwijs en gaven aan dat het onderwijs hier veel van kan leren.

De Lean managers bij DE zijn echter ook zeer geïnteresseerd in de wijze waarop Agora vorm geeft aan deze manier van werken. Vooral de manier waarop Agora de verbinding legt met het 21supste/sup eeuwse leren en het partnerschap met de ouders (de klant) is iets waar zij benieuwd naar zijn. Agora ziet in deze verbinding een echte meerwaarde. In de 21supste/sup eeuw is het samenwerken en het van elkaar leren essentieel. Niet alleen binnen het onderwijs, maar vooral ook met organisaties daarbuiten.

iLean Six Sigma is een wereldwijd bewezen en toegepaste methodiek die een aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat oplevert. Hierbij ligt de focus op wat de klant écht belangrijk vindt. Deze aanpak leidt tot het tegelijkertijd reduceren van kosten, het verhogen van de klanttevredenheid én het verkorten van de doorlooptijd. Hierbij wordt geïnvesteerd in de eigen mensen en gebruik gemaakt van hun kennis en kunde. Lean Six Sigma biedt een framework waarmee een organisatie op een gestructureerde wijze continu kan verbeteren. Het implementeren van Lean Six Sigma geeft een organisatie een doelgerichte aanpak om de strategie om te zetten naar concrete resultaten en succesvoller te zijn dan haar concurrenten./i

nbsp;