Meedenken over onderwijs: wat kunnen de werknemers van de toekomst?

Nederland is een van de wereldwijde koplopers als het gaat om concurrentiekracht, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Technologisering en informatisering veranderen het speelveld. Ze hebben invloed op hoe de samenleving en arbeidsmarkt er in de toekomst uitzien en op de eisen die aan burgers worden gesteld. Steeds vaker wordt geconstateerd dat het huidige onderwijs niet langer aansluit bij de wensen van morgen. Die uitdaging speelt ook in de technieksector. Welke ontwikkelingen zijn in die sector zichtbaar en wat vragen die van het toekomstig onderwijs?

Uit een eerste, nationale brainstorm over het onderwijs van de toekomst – in november vorig jaar gelanceerd door staatssecretaris Sander Dekker (OCW) – zijn al veel ideeën aan het licht gekomen. Die keren nu terug in een maatschappelijke dialoog over Onderwijs2032. De dialoog vormt input voor het kabinetsadvies dat het Platform Onderwijs2032 – onder leiding van Paul Schnabel – in het najaar van 2015 oplevert.

Beroepsvorming is een van de dialoogthema’s. Op wat voor type banen moet het onderwijs leerlingen voorbereiden en welke kennis, vaardigheden en attitude hebben zij in de toekomst nodig, ook gezien de snelle ontwikkelingen binnen Nederlandse (top)sectoren? U kunt hierover meepraten op de dialoogpagina van Onderwijs2032.