Meer meisjes kiezen voor techniek

Steeds meer meisjes kiezen voor een technische studie. Vorig jaar nam het aantal studentes dat een bètastudie op een hogeschool begon met 20 procent toe. Dat blijkt uit cijfers van het a href=”http://www.platformbetatechniek.nl/nieuws/nieuwsbericht/216-instroom-vrouwelijke-studenten-hbo-b-tatechniek-gegroeid.html” target=”_blank” rel=”nofollow”Platform Bèta Techniek/a. Ook op de universiteiten is de instroom van vrouwen bij exacte studies gestegen. In 2012 begonnen 6253 studentes aan een bètastudie, vorig jaar waren dat er bijna duizend meer. Bij mbo-opleidingen is de toename wat minder.  De mannen zijn nog steeds in de meerderheid op bèta-opleidingen. Het percentage vrouwen neemt op exacte opleidingen de laatste jaren wel toe.

strongRolmodellen/strong
Volgens Beatrice Boots, directielid van het Platform Bèta Techniek, wordt de toename verklaard door een geslaagde campagne. “We hebben 10 jaar lang geïnvesteerd in nieuwe, aantrekkelijkere opleidingen, leukere lessen en goede rolmodellen. Daar plukken we nu de vruchten van.”  Daarnaast speelt ook de economische crisis een rol, denkt Boots. Het aantal meisjes op exacte opleidingen neemt al jaren toe, maar de crisis versterkt die trend. Studenten verwachten met een bèta-studie sneller werk te krijgen.