Meer wo-studenten kiezen voor techniek

Dit collegejaar begonnen 6450 studenten aan een technische studie. Dat zijn er ruim 24 procent meer dan in 2012, toen 5187 studenten voor deze richting kozen. Dit blijkt cijfers van de Vereniging van Universiteiten, VSNU, die vandaag zijn gepubliceerd.

Onderwijssectoren Techniek en Natuur in vijf jaar hard gestegen

De VSNU heeft een analyse gemaakt van de omvang van de eerstejaarsbachelorinstroom binnen de onderwijssectoren vijf jaar geleden en nu. De grootste groei over vijf jaar is te zien bij Techniek (+24,3%) en Natuur (+21,8%). Ook grote percentuele groei, maar relatief kleinere absolute aantallen zijn te zien bij Landbouw en Sectoroverstijgende studies, die bestaan uit de University Colleges en andere brede opleidingen. Taal & Cultuur is de enige sector met een afname over deze periode (-2,5%). In absolute aantallen zijn Gedrag & Maatschappij en Economie de populairste richtingen.

Lees meer

Bron: vsnu.nl