Met PET op reis door de wereld van techniek

Wat hebben raketten gemeen met voeding en race-auto’s met bruggen? Basisschoolkinderen kunnen het allemaal tegenkomen tijdens PET, het Promotie Evenement Techniek, dat in Noord-Holland langzaam maar zeker is uitgegroeid tot een begrip. PET bestaat uit een serie doe-dagen waar leerlingen workshops volgen van plaatselijke bedrijven, vmbo-scholen en brancheorganisaties. Behalve met Wetenschap & Technologie in de breedste zin maken duizenden kinderen zo op een speelse manier kennis met allerlei beroepen in de zeven werelden van techniek.

De kiem voor het Promotie Evenement Techniek werd elf jaar geleden gelegd op initiatief van het bedrijfsleven in de regio IJmond. “Deze regio leunt sterk op de maakindustrie, en andersom”, zegt Erik de Mink, projectmanager Onderwijscontacten bij Tata Steel. “Het doorbreken van negatieve beeldvorming rond techniek is hier van groot belang. Uit onderzoek weten we dat dit beter beklijft naarmate je er op jongere leeftijd mee begint. Daarom zochten bedrijven in IJmond naar wegen om kinderen al eerder dan tot dan toe op scholen gebeurde, op een positieve manier te laten kennismaken met techniek.”

Navolging

De eerste PET in IJmond was geslaagd en zo werd een jaarlijks  terugkerend evenement geboren. In de jaren die volgden, kreeg het  succes navolging in Zaanstad, Hoorn en Alkmaar. Dit jaar komt  Purmerend erbij, volgend jaar waarschijnlijk Schagen en Den Helder. De Jet-Net Junior hub (waar De Mink kartrekker van is) maakt zich samen met het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek sterk voor uitbreiding naar alle regio’s van de provincie Noord-Holland. 

Uitstraling

Omdat aan elke PET zo’n 1.000 tot 1.500 basisschoolleerlingen meedoen, worden dit jaar alleen al meer dan vijfduizend leerlingen bereikt. “PET is niet alleen ontzettend leuk voor de kinderen,” zegt Peter Claessen, projectleider bij het Expertisecentrum Wetenschap & Techniek, “ik ben ook heel enthousiast over de uitstraling die het geeft aan techniek. Techniek is niet iets moeilijks, het is iets wat je gewoon dóet, iets wat leuk is om te leren.”

Begin klein

Vanuit hun lange ervaring kunnen De Mink en Claessen anderen die soortgelijke evenementen willen opzetten, veel vertellen over wat wel en niet werkt. Zo hebben zij in de praktijk gemerkt dat het makkelijker is om een netwerk van bedrijven en scholen van de grond te krijgen als je er al snel een concrete activiteit aan verbindt. “Als je alleen met plannen komt, gebeurt er niets”, zegt Claessen.

Begin echter wel klein, is het advies van De Mink: “Dus doe niet meteen iets voor tweeduizend kinderen. Kies je eerste activiteit zo dat er een optimale kans is dat iedereen kan terugkijken op een leuk evenement waar mooie dingen zijn gebeurd. Dan kun je vervolgens de rest van de regio uitnodigen aan te sluiten.”

Investeer in een projectleider

Een andere les uit elf jaar PET is dat een ervaren projectleider die zelf een netwerk meebrengt, onmisbaar is voor een vlotte start. Wat je nodig hebt, is iemand die een persoonlijke relatie met scholen en bedrijven kan aangaan, het liefst vanuit bestaande connecties in onderwijs én bedrijfsleven. De Mink: “Kijk bijvoorbeeld eens in je omgeving rond welke projectleiders al vergelijkbare projecten draaien.”

Heb je eenmaal een goede projectleider, dan kan die de schoolbesturen om tafel zetten om te kijken wat de behoeften zijn en op basis daarvan bedrijven benaderen. Op termijn wordt het dan interessant ook andere partners te betrekken, zoals opleidingsfondsen en provincies, zegt Claessen. “Als je kunt laten zien dat zij erbij betrokken zijn en dat je bepaalde subsidies hebt gekregen, dan gaat de verdere ontwikkeling weer sneller.”

Ga breed

Een van de belangrijkste dingen om op te letten is de uitstraling die je in je evenement geeft aan techniek, benadrukt De Mink. “Wil je dat het evenement bijvoorbeeld ook ouders aanspreekt, dan moet je erop letten dat je benadering breed genoeg is. Zet in op een kennismaking met de zeven werelden van techniek en adviseer bedrijven hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Vaak weten bedrijven niet wat ze kunnen doen om hun activiteit of workshop aansprekender te maken.”
Verder kan de timing van activiteiten bepalend zijn voor het succes. Leerkrachten zitten bijvoorbeeld erg vast aan schooltijden en roosters. De Mink: “Dan is het handig om een programma voor leerkrachten parallel te laten draaien aan een activiteit voor de kinderen – dan zijn de leerkrachten er toch al.”

Gemeenschappelijk gezicht

Ook al is PET inmiddels een begrip, het werk van De Mink en Claessen is nog lang niet af. De komende jaren willen ze het initiatief uitbreiden naar de rest van de provincie en eventueel daarbuiten. Winst is er ook nog te halen in betere communicatie. “PET kan nog meer bijdragen aan het imago van techniek als de evenementen wat meer een gemeenschappelijk gezicht krijgen”, zegt De Mink. “Maar natuurlijk wel met behoud van die regionale kleur!”

Meer informatie

Meer informatie over PET en filmpjes van het evenement bekijkt u hier. Bij Peter Claessen is een blauwdruk voor het evenement beschikbaar. PET is onderdeel van het Doeprogramma Techniekpact Noord-Holland. Bij Erik de Mink is aanvullende informatie verkrijgbaar.

Bron: techniekpact.nl