Minister Bussemaker (OCW): “Trots op regionale aanpak”

Op 26 juni vond de Jaarconferentie Techniekpact plaats. Bekijkt u hier het e-magazine van deze boeiende bijeenkomst. Tijdens deze conferentie heeft minister Bussemaker (OCW) de voortgangsrapportage en de Monitor van het Nationaal Techniekpact in ontvangst genomen. Deze werd aan haar overhandigd door Doekle Terpstra, aanjager Techniekpact. De voortgangsrapportage schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich regionaal inzetten om de landelijke ambities van het Techniekpact waar te maken. De Monitor geeft de stand van bètatechniek weer. Na ontvangst gaf Bussemaker aan trots te zijn op de regionale aanpak binnen het Techniekpact.

Stand van zaken Techniekpact

Na vier jaar Techniekpact worden de resultaten steeds meer zichtbaar; de houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen. Hiervoor zetten regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden zich dagelijks in, zodat er naast een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt ook uitdagender en verbindend onderwijs ontstaat. In de voortgangsrapportage vindt u een aantal aansprekende voorbeelden. Dat de aanpak van het Techniekpact werkt laten alle inspanningen zien. Desondanks blijft de urgentie van het Techniekpact groot. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd een tekort aan vakdocenten techniek en blijft het aantrekken en behouden van vakmensen in de techniek een belangrijke opgave. Bekijk hier de voortgangsrapportage. 

Monitor Techniekpact 2017

Bij de voortgangsrapportage hoort ook de Monitor van het Techniekpact waarin de stand van bètatechniek wordt geduid. Bij de totstandkoming werkt het Techniekpact nauw samen met CBS, DUO, UWV en S-BB. Bekijk ook de infographic Monitor Techniekpact 2017. Dit jaar wordt de Monitor voor het eerst aangeboden in een digitale en interactieve omgeving. Via de website www.techniekpactmonitor.nl vindt u de cijfers op landelijk en regionaal niveau.

Bron: techniekpact.nl