Nieuw lesmateriaal onderzoeks- en ontwerp-uitdagingen beschikbaar

In 2017 heeft Malmberg de nieuwe wereldoriëntatie-methode Naut Meander Brandaan gelanceerd, die kennis, 21e eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren centraal stelt. De methode won een Comenius EduMedia Award voor innoverende leermiddelen in juni 2018 en sluit volledig aan op de eisen die het leerplankader W&T aan het basisonderwijs stelt vanaf 2020.

Dit schooljaar is de methode uitgebreid met Onderzoeks- en Ontwerp-uitdagingen die ze hebben ontwikkeld in samenwerking met de Wetenschapsknooppunten Radboud Universiteit Nijmegen en TU Delft. Ze stellen leerkrachten in staat om kinderen op een praktische manier aan de slag te laten gaan met een eigen onderzoeksvraag of een eigen ontwerpprobleem. Het materiaal is gratis beschikbaar voor alle scholen.

U vindt het lesmateriaal hier.