Nieuwe reeks webinars Wetenschap & Techniek voor schoolleiders primair onderwijs

“Jonge kinderen zijn fantastische onderzoekers”

Na een succesvolle reeks webinars in het voorjaar start in oktober een nieuwe serie webinars Wetenschap & Techniek voor schoolleiders in het primair onderwijs. Tijdens deze webinarreeks, een initiatief van TechniekTalent.nu, ontdekken schoolleiders onder andere hoe zij een visie kunnen ontwikkelen op W&T-onderwijs en op welke manier ze het een vaste plek kunnen geven in hun onderwijsprogramma. Het eerste webinar staat gepland op dinsdag 9 oktober van 9.00 uur tot 10.00 uur.

Akke Visser, programmanager bij TechniekTalent.nu: “Jonge kinderen zijn fantastische onderzoekers. Tijdens de webinars ontdekken schoolleiders hoe ze hier met het onderwijs op hun school zo goed mogelijk op in kunnen spelen. Hoe kunnen zij het vuur bij leerlingen ontsteken en hun talenten aanwakkeren? Wetenschap & Techniek (W&T) biedt daarvoor veel aanknopingspunten, zeker wanneer het gebaseerd is op Onderzoekend & Ontwerpend Leren. De webinars zijn speciaal ontwikkeld voor schoolleiders om hen hierin op weg te helpen.”

Theorie en praktijk

In elk webinar belicht een wetenschapper de theorie, waarna een ervaringsdeskundige uit het basisonderwijs deze illustreert aan de hand van de praktijk. Tijdens de eerste sessie gaat Maartje Raijmakers, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit, in op de manier waarop kinderen leren en hoe W&T daarbij past. Annette Hesseling, directeur van de Oranje-Nassauschool in Zwammerdam, vertelt hoe de eerste stappen in W&T-onderwijs op haar school het inzicht brachten dat het roer om moest. En hoe ze dat vervolgens met het team heeft aangepakt.

Hesseling: “Bijna tien jaar terug schaften we Techniek Torens aan. Het viel op dat kinderen het niet alleen leuk vonden om daarmee te werken, maar ook zélf op onderzoek uit wilden. Deze observatie gaf de aanzet tot een nieuwe visie, die nog steeds meegroeit met het W&T-onderwijs op de school. In zo’n proces nemen schoolleiders vaak het voortouw. De webinars geven daar handvatten voor. Tijdens de eerste serie afgelopen voorjaar merkte ik aan de reacties op mijn eigen optreden dat de webinars echt iets losmaakten.”

Laagdrempelig

Deelname aan de webinars is kosteloos en laagdrempelig. Deelnemers loggen in op hun eigen computer, vanaf de eigen werkplek. Direct vragen stellen is mogelijk en na afloop krijgen deelnemers de materialen en links die tijdens de webinar zijn besproken, per mail toegestuurd.

Programma Webinars en aanmelden

  • Dinsdag 9 oktober 2018 van 9.00-10.00 uur: Mijn Visie op W&T
  • Dinsdag 20 november 2018 van 9.00-10.00 uur: Van visie naar beleid
  • Dinsdag 15 januari 2019 van 9.00-10.00 uur: Sturen op loslaten
  • Dinsdag 26 maart 2019 van 9.00-10.00 uur: Een vaste plek voor W&T
  • Terugkomsessie op een later tijdstip: Waar staat mijn school met W&T

De webinars vormen één geheel, maar zijn ook los van elkaar te volgen.

Aanmelden kan via: www.techniektalent.nu/webinar. Hier is ook meer informatie te vinden.

Kinderen opleiden voor toekomstige beroepen

Annelies Siezenga, directeur van CBS De Wadden-Molenwijk in Haarlem, heeft veel aan de webinars gehad: “Ik ben me er sterk van bewust dat wij in het onderwijs een opdracht hebben om kinderen op te leiden voor de toekomst en toekomstige beroepen. Dat vraagt om aandacht voor techniek. Ik was benieuwd hoe andere scholen hier serieus werk van maken, en ook naar de koppeling naar Onderzoekend & Ontwerpend Leren. De webinars hebben vooral drempels weggenomen: er zijn ontzettend veel lesmaterialen, proefjes, tips en lesideeën voorhanden. Je kunt met simpele materialen al heel veel doen, zonder dat je als leerkracht heel handig moet zijn. En je kunt gewoon beginnen, kijken hoe het gaat, en van daaruit je visie verder ontwikkelen en aanscherpen.”